dilluns, 21 de gener de 2008

Crèdits

CONSELL EDITORIAL
Ferran Castell Batlle, Gerard Ciuró i Marquès, Ramon Ferré Sánchez, Agnès Llorach Solé, Trini Mir Hernández, Emma Riambau Farré, Xavier Sellarès Casas, Jordi Suñé Morales, Joan Maria Vidal Mateu, Xavier Zaragoza Olivé.

EDITA:
Ajuntament de Torredembarra

AGRAÏMENTS
Gypsy Nel·lo Peters, Félix Brun, Pere Abadia Recasens, Maria Teresa Solé, Maria-Rosa Wennberg, Joan Ciuró Gatell, Rocío Merino Mir, Albert Pastor Pascual, Albert Cues, Josep Lluís Pol, Jordi Salvat Rovira, Carles Rico, Paquita Esteban, Eva-Maria Sans Blas, Liane Volkmann, Jordi Morera, Núria Canyellas Vilar, Imma Font, Ana Merino Mir, Guillem Bargalló i Palau, Albert Vilaseca, david Morlà, Núria Batet Miracle, CEIP Molí de Vent, Alumnes IES Torredembarra, CRAM, Restaurant El Vaixell i al Gabinet de Premsa i Protocol de l’Ajuntament de Torredembarra.

Ha fet la última correcció Federico Merino Mir


REALITZACIÓ:
Formes Gràfiques Valls,SA
Of.Trac.Pers.Informació.SL


DIPÒSIT LEGAL
441/93

LES OPINIONS DE LES COL·LABORACIONS NO HAN DE COINCIDIR NECESSÀRIAMENT AMB LES DEL CONSELL EDITORIAL