dilluns, 21 de gener de 2008

De la parla

Ús del mot FOC en la construcció de frases fetes

La llengua catalana disposa d’un gran cabal de frases fetes, és a dir, expressions peculiars, metafòriques, per designar un fet o una situació. Com que LA SÍNIA d’avui està dedicada al foc, m’ha semblat que podria resultar interessant de recollir unes quantes expressions on s’usi aquesta paraula FOC.

La més coneguda potser seria: Treure foc pels queixals, que significa estar molt enfadats. També és corrent dir Sortir del foc i caure a les brases, per indicar que no s’ha escollit la solució adequada. Altres frases serien: Ser un foc d’encenalls (començar amb molta empenta per deixar-ho tot seguit) o bé Foc de palla (empresa de poca durada), Estar entre dos focs (rebre per dues bandes. També, no saber cap a quin cantó decantar-se), Jugar amb foc (arriscar-se en accions perilloses), Anar a apagar el foc (anar molt de pressa), Atiar el foc o també Tirar llenya al foc (excitar les passions), Posar les mans al foc (respondre de la innocència d’algú), A prova de foc (molt resistent). No fer Ni foc ni fum (ser molt poc important), Tirar el barret al foc (renunciar decebut a una empresa), Tenir fogots (sentir calor excessiva quan no en fa)

A última hora i quan ja donava per acabat el recull m’ha vingut a la memòria una frase ben coneguda: Treure les castanyes del foc, és a dir fer una feina difícil o incòmoda que un altre no vol o no pot fer.

A ben segur que en trobaríem més. Us convido a buscar-les.

Maria-Rosa Wennberg