dilluns, 21 de gener de 2008

FOC

FOC, TEMPERATURES I CANVI CLIMÀTIC A LA TORRE

1. L’any 1979 varen perdre la vida 21 persones en un incendi forestal a Lloret de Mar. El 5 d’agost de 1993 varen perdre la vida sis persones a Vespella per un incendi forestal de grans proporcions. Un any després, es van cremar quaranta mil hectàrees al centre de Catalunya, en el que es coneix com a “el gran incendi”. El prestigiós Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) va determinar que fi ns i tot aquell any no varen ser els incendis la principal causa de la mort d’arbres a Catalunya. Quina en va ser la causa principal, doncs?

a) L’escalfament global.
b) Les extraccions d’aigua dels aqüífers per part de les urbanitzacions.
c) La plaga d’un insecte, el Tomicus.


2. El foc sempre ha estat inherent als boscos mediterranis. Les alzines sempre han
estat l’arbre predominant dels nostres boscos, a la Torre també: les terrasses de
marges de pedra en sec són la primera transformació que patiren. Per contra, ara,
són els pins blancs els que solen dominar el paisatge, quan haurien de ser en espais relictes. Quina funció tenen les pinyes en els incendis?

a) Amb el foc exploten i propaguen més ràpidament els pins per donar ombra a les joves alzines.
b) Amb el foc cremen més ràpidament les capçades per a donar més llum a les alzines.
c) Amb el foc donen un adob especial per a la recuperació de les alzines i dels propis pins.


3. És sabut que si cap arbre ens hagués de representar aquest hauria de ser l’alzina per ser el que, probablement, trobaríem fent-nos ombra si reculéssim 3.000 anys enrere just al mateix lloc on estem llegint aquestes línies. Als boscos d’alzina, cas de produir-s’hi un incendi, aquest normalment és de capçada, afectant més difícilment el tronc principal i les arrels. Per contra, les pinedes de pi blanc, quan pateixen un incendi, afecta amb més facilitat tota l’estructura de la pineda, fi ns i tot les arrels, i la velocitat de propagació és més elevada. Per què?

a) Les alzines tenen una fusta més bona com a combustible per a propagar els incendis que la dels pins.
b) Els pins blancs, de fet, no fomenten més els incendis forestals que els alzines.
c) Els pins blancs deixen passar més el vent entre els seus troncs rectes, perquè la seva fusta i reïna són molt ràpidament combustibles i perquè no creen un ambient tan frescal al seu interior com ho fan les alzines.


4. Si ens atenim a la Torre, hi ha hagut canvi climàtic? Un grup econòmic i de científics escèptics ha confeccionat el documental “El timo del calentamiento global” tot intentant desacreditar el grup de dos mil cinc-cents científi cs de l’IPCC (Panell Internacional sobre el Canvi Climàtic) de l’ONU que ha trigat tant en admetre la infl uència humana en el clima. El reportatge recorda els documentals confeccionats pels Testimonis de Jehovà desacreditant la teoria de l’evolució en que s’anomenen científi cs sense renom com si el tinguessin. Parlant de la Torre, la bassa de Cal Pastoret a Clarà, cada mes de febrer es gelava. Sempre. Què li ha passat?

a) Ara hi ha anys en que no es congela.
b) Fa més de 20 anys que no es congela quan abans ho havia fet cada any ininterrom
pudament.
c) Es continua congelant però en dates diferents de l’hivern.
5. Uns dies abans de la festa de Sant Joan, una voluntària del GEPEC-EdC va penjar un cartell de l’Ajuntament a totes les entrades de l’Espai d’Interès Natural (EIN) dels Muntanyans-Gorg, tot recordant la prohibició d’encendre petards i foc dins. Tanmateix, igualment, dies després es varen provocar dos incendis al seu interior, a prop del càmping Clarà. A l’igual que amb els gossos, que entren indiscriminadament a la platja dels Muntanyans, la normativa vigent no es nota. Quina normativa és aquesta?

a) Llei de costes.
b) Ordenança municipal de policia i bon govern i convivència ciutadana.
c) Totes dues.


Ramon Ferré
Fotos: carles Rico
http://www.gepec.org/muntanyans/