dissabte, 5 d’abril de 2008

Crèdits

Consell Editorial:
Maria Bestard Luciano, Ferran Castell Batlle, Gerard Ciuró Marquès, Ramon Ferré Sánchez, Núria Gómez Granés, Agnès Llorach Solé, Trini Mir Hernández, Emma Riambau Farré, Xavier Sellarès Casas, Xavier Zaragoza Olivé.

Agraïments:
A tothom qui ha fet possible aquesta edició de La Sínia.

Punts de distribució de La Sínia:
Ajuntament, Biblioteca, Patronat Antoni Roig, Ona La Torre, Fundació Pere Badia, Llar de Jubilats, CAP, Cal Bofill, La Casona, Casal Municipal, Casal de La Marítima, etc.

Si us interessa rebre La Sínia per correu postal o per correu electrònic, ho podeu sol·licitar: Per escrit: Ajuntament de Torredembarra - Regidoria de Comunicació.
Pl. del Castell, 8. 43830 Torredembarra. Per telèfon: 977 640 025.
Per correu electrònic: participacio-ciutadana@torredembarra.cat

Ha fet l’última correcció Federico Merino Mir

Disseny i realització: Eloi Figuerola Estudi.

Impressió: Unigràfic
Edita: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Torredembarra.
Dipòsit legal: B-15891-08. Tirada 2.000 exemplars gratuïts. Prohibida la seva venda.