dissabte, 5 d’abril de 2008

Parlant de ... Pla educatiu de l'entorn

Sovint, s’ha confós el concepte d’educar amb el d’ensenyar.Però òbviament, el fet d’educar va molt més enllà. Educar consisteix en formar-nos, créixer com a persones des de diversos àmbits, per la qual cosa requereix la implicació de tot el nostre entorn. La família, l’escola, els amics, les entitats i associacions de les quals formem part, els mitjans de comunicació, i d’altres àmbits, tenen un component educatiu important.

L’Ajuntament, com a administració més propera al ciutadà, sovint assumeix més competències de les que té, perquè òbviament no es pot tancar els ulls davant les necessitats de la nostra ciutadania. Temes com la immigració, l’educació fins als tres anys, la formació d’adults, la formació de persones amb risc d’exclusió social, haurien de ser assumides, o si més no dotades de més recursos des de les instàncies superiors, des de l’Administració d’un estat competent en aquests temes. Però tenim el que tenim i cal treballar amb els recursos dels quals disposem.

El Pla Educatiu d’Entorn és un primer pas, molt important en aquesta implicació de les diverses administracions en l’educació de la persona. L’objectiu prioritari d’aquest pla és el de coordinar i impulsar el treball conjunt en tots aquests àmbits que esmentava en l’inici d’aquest article.

Cal tenir en compte que Torredembarra és una ciutat que genera una gran quantitat d’activitats, un intens moviment cultural, esportiu, lúdic, educatiu i associatiu. Malauradament,aquest dinamisme sembla que, a vegades, passa desapercebut i no té el ressò que li correspondria. Per tant, sembla del tot evident que si es treballa de manera coordinada, aconseguirem una major implicació i optimitzarem els resultats.

El Pla d’Entorn és, doncs, un ambiciós projecte de present i de futur, que ha començat amb empenta, que gaudeix de prou recursos humans i materials, però que per garantir el seu èxit, requereix la implicació de tots els sectors i àmbits que tenen quelcom a veure amb l’educació.

Gerard Ciuró i Marquès
Regidor de Comunicació, Educació i Patrimoni
Fotografia: Mauri - Aj. Torredembarra