dissabte, 5 d’abril de 2008

Editorial

Sens dubte, el patrimoni heretat provinent del llegat de l’indià torrenc Antoni Roig és un dels trets distintius de l’educació a la nostra vila. Cal no oblidar, però, que darrera la magnitud de les grans obres s’hi amaguen mestres que han esdevingut referents.Precisament, mentre piquem aquestes línies ens ha deixat la Pepita Salort que tantes coses ens havia ensenyat.
El nostre més sentit homenatge per a ella des d’aquesta editorial.

L’educació s’enfronta a nous reptes en un context de canvi permanent. La formació ha deixat d’estar associada als nostres primers anys de vida per esdevenir permanent. Aquesta Sínia vol fer una petita contribució a aquest món des d’àrees ben diferents.
Mentre s’està distribuint aquesta darrera edició nosaltres hem posat el fil a l’agulla per a preparar la següent Sínia. El sexe, l’educació sexual, la reproducció, l’amor i la sensualitat seran els temes que s’encarregaran d’inspirar artistes, escriptors, entitats i tothom que vulgui.

Les opinions de les col·laboracions no han de coincidir necessàriament amb del Consell Editorial.

Per participar en la revista i opinar sobre els projectes de nova execució o de continuïtat amb lligams amb l’aspecte més cultural de la vida de la nostra vila, pots contactar amb el Consell Editorial mitjançant l’adreça de correu electrònic:

participacio-ciutadana@torredembarra.cat
Foto de coberta: Luis González
Paper estucat mat: Novagloss 150 gr - Antalis