dissabte, 5 d’abril de 2008

Què vols que et digui ...

L’edifici del Patronat Antoni Roig

L’edifici del Patronat Antoni Roig és un dels més emblemàtics de la Torre.
Ara necessita una remodelació i unes inversions importants perquè pugui mantenir-se en bon estat i donar servei al poble.

Va ser inaugurat l’any 1899 i es pot dir que no s’hi ha fet mai cap obra important
de manteniment. Crec que s’ha de buscar la manera per tal de deixar-lo en bones condicions per a les activitats que s’hi duen a terme (que en són moltes).

Des de 1886, any en què es va celebrar la primera junta administradora, el Patronat ha complert perfectament amb la funció per la qual va ser fundat, l’ensenyament.

Segons el testament del Sr. Antoni Roig, la junta del Patronat ha d’estar formada per l’alcalde com a president, el farmacèutic més antic del poble, un regidor i dos dels majors contribuents. Les despeses de manteniment, no sé si des de sempre, però sí des de fa molt de temps, han estat a càrrec de l’Ajuntament, el qual sempre ha mirat de fer el mínim d’inversions en aquestes instal·lacions fins arribar al punt en què l’edifici s’ha degradat de tal manera, que ara s’han de fer reparacions molt importants per poder-lo deixar en bones condicions.

L’Antoni Roig (com se l’anomena popularment) ha donat, fins fa molt poc temps, ensenyament reglat i per ell ha passat la majoria de la gent de la Torre. Aquest edifici no és patrimoni de l’Ajuntament, és propietat del Patronat Antoni Roig, l’alcalde és president de la junta formada per quatre membres més. Aquesta junta és la que ha de vetllar perquè l’edifici es mantingui en bon estat i alhora ha d’estar informada de totes les activitats que s’hi duen a terme. En aquests moments hi tenim l’Escola de Música, les aules d’adults, el centre Capicua i diverses entitats més.

En concepte de lloguer, l’Ajuntament pagava, fins fa ben poc temps, aproximadament la quantitat simbòlica de 300 € a l’any, quantitat ridícula pel servei que dóna l’edifici. No es pot donar l’excusa que aquest lloguer és tan baix perquè es paguin els professors, l’aigua, la llum, etc., perquè si no es tingués aquest edifici se n’hauria de buscar un altre, o uns altres si es volguessin donar els mateixos serveis, i les despeses serien molt més elevades.

Amb tot això, el que vull dir és que l’Ajuntament hauria de pagar un lloguer que es correspongui amb la superfície ocupada i al preu actual, tal com fa amb altres locals i així, amb els ingressos obtinguts, la junta podria decidir les prioritats i fer les
reparacions necessàries perquè l’edifici i les instal·lacions es mantinguin en bon estat. Però, pel que es veu, tenen més importància les obres que tenen més ressò com l’auditori, pavellons esportius, biblioteca, ràdio, carrers... Quedin com quedin aquestes obres, la qüestió és fer coses noves, les altres queden en segon lloc i no se’ls hi dóna importància (no porten vots). És un valor sentimental dels torrencs i la Torre ja no és el que era, la majoria dels habitants ja no senten que formen part de la identitat del poble.

Tal com estan les coses, sembla que quan es fa alguna obra de manteniment a l’edifici sigui un sacrifici per a l’Ajuntament, quan no és així. Qui fa el sacrifici és el Patronat i el poble de la Torre que veu com aquest edifici emblemàtic es va degradant i es pot arribar a perdre. I quan això passi, que passarà si seguim així, qui en serà el responsable?

Pel bé del poble i de tots els qui hi vivim i els qui hi viuran, confiem que es trobi una solució per salvar aquest edifici que, a banda de bonic, ha estat tan important, abans que sigui massa tard.Octavi Solé Rovira
Exregidor i exmembre del Patronat Antoni Roig
Fotografia: Mauri - Aj. Torredembarra